เส้นผม  ในเรื่องแผนไทยคือ เกศา เป็นอวัยวะธาตุดิน คือมีลักษณะ แข็ง คงตัว ไม่เปลี่ยนแปลง

ลักษณะ เส้นผม พิการ ซึ่งเป็นธาตุดิน จะเกิดขึ้นเมื่อ ธาตุอื่น คือธาตุ น้ำ ลม ไฟ ถูกกระทบ จนเกิดอาการพิการก่อน จึงกระทบถึงธาตุดิน จึงพิการตาม ... คำอธิบาย ที่ฟังง่ายๆ คือ .. การที่ผมมีปัญหา เป็นอาการที่เกิดจาก ความเสื่อมของธาตุต่างๆ ที่ประกอบในร่างกาย ..

ในการแพทย์แผนไทย ..ร่างกายเราประกอบด้วยธาตุ4 คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ ..ธาตุทั้ง4 ประกอบกัน พึ่งพากัน และ ทำงานร่วมกัน แต่เมื่อมีการพิการของธาตุ ต่างๆ ในท้ายสุดจะกรทบถึงธาตุดิน ในนี้คือเส้นผม

ดังนั้นท่านที่มีผมร่วง จึงมักมีสาเหตุ มาจากความเสื่อมสะสม  อันได้แก่ ป่วยด้วยโรคไข้ต่างๆ ..กำลังตั้งครรภ์ หรือ เพิ่งคลอดบุตร ... ซึ่งในกรณีนี้ จะเกิดขึ้นกับแค่บางคน  แต่มีสาเหตุหนึ่ง ที่จะเกิดขึ้นกับเกือบทุกท่านเลยคือ ...ความเสื่อมจากธรรมชาติ ที่มากับอายุ หรือวัยที่เพิ่มขึ้น ...

 

ดังนั้นเรื่องผมร่วง จึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ กับท่านที่เป็น ผู้สูงวัยแล้ว ... เพราะ เมื่อท่านเข้าสู่ ปัจฉิมวัย ธาตุต่างๆ ย่อม มี หย่อนพิการแน่ ..ทำให้กระทบถึงธาตุดินได้ ..อย่างแน่นอน ..